מחזור חיי האפליקציה התהליך מחולק למספר שלבים היוצרים את מחזור...